Flens monteur Vaktechniek FM-VT2

START OPLEIDING: SEPTEMBER 2018

De cursisten worden getraind in de vaktechnische vaardigheden van het werken aan flensverbindingen. Door middel van geavanceerd diametraal sluiten leren zij een juiste en gelijkmatig verdeelde druk op de pakking te realiseren om zo “bron” lekkage, te veel diffuus lekverlies en overige schades aan installaties, personen en milieu te voorkomen.

Door het opstellen van een flenslabel/protocol worden onder andere afwijkingen ten aanzien van de ideale positie gemeten en geregistreerd.

Flensmonteur vaktechniek voldoet aan de norm NEN-EN-1591-4

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor alle medewerkers die flensverbindingen (de)monteren. Optioneel is om deze 2 daagse opleiding te combineren met het examen WFPr.

Doel van de lasopleiding

De cursist leert flensverbindingen op een veilige en vaktechnisch verantwoorde wijze monteren zodat een juiste en gelijkmatig verdeelde druk op de pakking ontstaat. Kunnen werken met flenslabel- en protocol.

De theorie

 • flenzen, pakkingen, appendages
 • gereedschappen, momentsleutel
 • relaxatie en kruip
 • wrijving
 • bevestigingsmaterialen
 • pakking: van aanhaalmoment naar pakkingdruk
 • (geavanceerd) diametraal sluiten
 • pakkingen lezen
 • flenslabel
 • flensprotocol
 • flangemanagement

De praktijk

 • diametraal sluiten
 • geavanceerd diametraal sluiten
 • positionele afwijkingen en positioneren van flenzen
 • meten van boutspanning en maken van grafiek
 • werken met momentsleutel (aanhalen en inmeten)
 • pakking (de)monteren
 • pakking beoordelen
 • registratie flenslabel/protocol

 

Toelatingseisen

18 jaar, VCA certificaat, WFPr certificaat (SOG), eigen PBM

Cursusduur

2 dagen inclusief examen

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De opleiding start in september 2018.

Afsluiting

5 jaar geldig, online diplomaregister op www.flexamination.nl

Subsidie

Klik hier voor meer info.

Meer informatie

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u contact opnemen met onze opleidingsadviseur:
+31 (0)320-76 26 18 of info@lasschool.nl