Lasmethodekwalificatie (LMK) - Lasschool

Lasmethodekwalificatie (LMK)

Wilt u ook kijken of uw bedrijf in aanmerking komt voor subsidie? Klik hier

Wat is Lasmethodekwalificatie (LMK)?

Naast de lasserskwalificatie is Lastechniek Europa de partij voor Lasmethodekwalificering (LMK). Bij een Lasmethodekwalificering wordt een lasverbinding tot stand gebracht volgens een voorgeschreven volgorde van handelingen. Denk hierbij aan het lasproces, lastoevoegmaterialen, verwijzing naar materialen, voorbewerking, voorverwarmen (indien noodzakelijk), de wijze en beheersbaarheid van het lassen en warmtebehandeling na het lasproces (indien relevant) en uiteraard de noodzakelijk te gebruiken apparatuur (bron NEN-EN-ISO 15607).
Dit hele proces kan door middel van een beheerste lasproef door een lasdeskundige van Lastechniek Europa worden afgenomen. Op basis van een goedkeuringsrapport van de lasmethode, waarin de testen door erkende laboratoria worden gerapporteerd, kan de procedure (de zogenaamde WPQR) worden goedgekeurd. Een Lasmethodekwalificatie is een bedrijfsgebonden document. Indien er geen essentiële parameters veranderen blijft de Lasmethodekwalificatie geldig. De lasmethodeprocedures worden volgens de geldende internationale normen (NEN-EN-ISO 15607-serie, ASME, etc.) uitgevoerd.

Kosten certificering Lasmethodekwalificatie

De kosten zijn afhankelijk van het product en van laboratoriumonderzoeken. We brengen graag een offerte op maat voor u uit.

Certificeringsnormen Lasmethodekwalificatie (LMK)

  • Lasmethode kwalificatie NEN-EN-ISO 15614-serie
  • Lasmethode kwalificatie ASME BPV Code Section IX
  • Lasmethode kwalificatie AWS D1.1.