Lasopleiding Autogeen lasser niveau 2 - Lasschool

Lasopleiding Autogeen lasser niveau 2

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het Autogeen-diploma op NIL niveau 2.

De theorie (Materialen en hun gedrag bij het lassen)

  • Scheikundige begrippen.
  • IJzer- en staalbereiding.
  • Gietijzer/gietstaal en legeringselementen.
  • De invloed van koolstof op de eigenschappen van staal en de gevolgen daarvan voor de lasbaarheid van staal.
  • Handelsvormen van staalproducten.
  • Lasonderzoek.

De praktijk

  • Het naar links of rechts lassen van: I-naden en hoeknaden in de psoities PA, PC, PF. Het handmatig autogeen snijden van figuren met rechte en gebogen lijnen.
  • Lassen: materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL diploma Autogeen lassen niveau 1 gewenst.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.

Inschrijven en informatie