Lasopleiding Autogeen lasser niveau 3 - Lasschool

Lasopleiding Autogeen lasser niveau 3

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het Autogeen-diploma op NIL niveau 3.

De theorie (constructie en Ontwerp)

  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen.
  • Belastingen van constructies.
  • Krimpverschijnselen.
  • Lasposities en lasaanduidingen op tekening.
  • Tekeninglezen.

De praktijk

  • Het middels naar links of recht lassen van: pijpverbindingen (o.a. met luikje, een broekstuk) in de posities PC, PF en H-L045.
  • Materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Snijden: materiaaldikte: 3 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CEN/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL diploma Autogeen Niveau 2 vereist.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.