Lasopleiding Autogeen lasser niveau 4 - Lasschool

Lasopleiding Autogeen lasser niveau 4

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het Autogeen-diploma op NIL niveau 4.

De theorie (Fabricage en Toepassingen)

  • Procesvariabelen bij het lassen.
  • Autogene metaalbewerking in de praktijk.
  • Lastoevoegmaterialen.
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van.
  • Lassen in de praktijk.
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo).

De praktijk

  • Het middels naar links of recht lassen van pijpverbindingen in de posities PC, PF en PC met spiegel.
  • Materiaaldikte: t/m 4 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch op inwendige onvolkomenheden in positie PF en PC.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL diploma autogeen lassen Niveau 3 vereist.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.