Lasopleiding MAG lassen niveau 1 - Lasschool

Lasopleiding MAG lassen niveau 1

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma MAG lassen NIL niveau 1.

De theorie (Processen en Apparatuur)

  • Lasprocessen (principes)
  • Lasinstallaties voor het MAG lassen.
  • Principe Booglassen

De praktijk

  • Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
  • Lassen van werkstukken uit plaat, pijp en profiel en samengesteld in de hiervoor genoemde posities. Met name ook aandacht voor kiezen juiste parameters en voorkomen van storingen.
  • Materiaaldikte: 3 t/m 10 mm. Materiaalsoort:
    CR/ISO TR 15608: groep 1.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

 

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

Geen vooropleidingseisen.

Cursusduur

De cursus duurt 15 avonden / 8 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.