Lasopleiding MAG lassen niveau 3 - Lasschool

Lasopleiding MAG lassen niveau 3

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma MAG lassen op NIL niveau 3.

De theorie (Constructues en Ontwerp)

  • Lasnaadvormen en voorbewerkingen.
  • Belastingen van constructies.
  • Krimpverschijnselen.
  • Lasposities en lasaanduidingen op tekening.
  • Tekeninglezen.

De praktijk

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PA, PB, PD en PF. Lassen van open V-naden en dubbele V-naden (X-naden) in posities PA en PF.
  • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte: 6 t/m 12 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: Visueel en meten. De stompe verbindingen met een V-naad worden ook radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL diploma MIG Niveau 2 vereist.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.