Lasopleiding MIG lassen niveau 2 - Lasschool

Lasopleiding MIG lassen niveau 2

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma MIG lassen op NIL niveau 2.

De theorie (Fabricage en Toepassingen)

+ Scheikundige begrippen
+ Bereiding van aluminium
+ Gietijzer/gietstaal en legeringselementen
+ Handelsvormen van aluminium
+ Lasonderzoek

De praktijk

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden, al dan niet met tegenlas, in de posities PC, PD, en PF. Lassen van overlapnaden in posities PF en V-naden in de positie PA.
  • Lassen van werkstukken uit en/of samengesteld uit staaf-, plaat-, profiel- en buismateriaal in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte: 4 t/m 10 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL diploma MIG Niveau 1 gewenst.

Cursusduur

De cursus duurt 15 avonden / 8 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.