Lasopleiding MIG lassen niveau 1 - Lasschool

Lasopleiding MIG lassen niveau 1

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma MIG lassen op NIL niveau 1.

De theorie (Processen en Apparatuur)

  • Lasprocessen (principes).
  • Lasinstallaties voor het MIG lassen.
  • Principe Booglassen.

De praktijk

  • Lassen van I-naden in de positie PA en binnen- en buitenhoeknaden in de positie PA en PB.
  • Lassen van werkstukken uit staaf, plaat-, profiel- en buismaterialen in de hiervoor genoemde posities.
  • Materiaaldikte: 4 t/m 6 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: uitsluitend visueel en door meten.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

Geen vooropleidingseisen.

Cursusduur

De cursus duurt 15 avonden / 8 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.