Lasopleiding MIG lassen niveau 4 - Lasschool

Lasopleiding MIG lassen niveau 4

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het diploma MIG lassen op NIL niveau 4.

De theorie (Fabricage en Toepassingen)

  • Procesvariabelen bij het lassen.
  • De boog.
  • Lastoevoegmaterialen.
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van.
  • Lassen in de praktijk.
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo).

De praktijk

  • Lassen van binnehoeknaden in de posities PB, PD en PF. Lassen van V-naden en dubbele V-naden in de posities PA, PE en PC.
  • Materiaaldikte: 6 t/m 20 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 21, 22 en/of 23.
  • Beoordeling: Visueel en door meten, de stompe lasverbindingen met een V-naad worden radiografisch onderzocht op inwendige onvolkomenheden.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL Diploma MIG Niveau 3 vereist.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.