Lasopleiding TIG lassen niveau 3 RVS of ALU (-legeringen) - Lasschool

Lasopleiding TIG lassen niveau 3 RVS of ALU (-legeringen)

Doel van de lasopleiding

De opleiding is gericht op het behalen van het TIG-diploma op NIL niveau 3.

De theorie (Fabricage en Toepassingen)

  • Procesvariabelen bij het lassen.
  • De boog.
  • Lastoevoegmaterialen.
  • Lasonvolkomenheden, oorzaken en voorkomen van.
  • Lassen in de praktijk.
  • Veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Arbo).

De praktijk

  • Lassen van binnen- en buitenhoeknaden in de posities PB, PD, PF, PG; V-naden in de posities PA en PF.
  • Lassen uit plaat van samengestelde werkstukken waarin genoemde naadvormen en lasposities voorkomen.
  • Materiaaldikte:2 t/m 5 mm. Materiaalsoort: CR/ISO TR 15608: groep 8.1 en groep 22, 23, 24.
  • Beoordeling: Visueel, meten en radiografisch onderzoek op inwendige onvolkomenheden.

Werkwijze

Lesuren 20% theorie, 80% praktijk, dag- of avondopleiding.

Vooropleiding

NIL Diploma TIG Niveau 2 vereist.

Cursusduur

De cursus duurt 25 avonden / 10 dagen. Met een frequentie van één keer per week.

Cursuslokatie

Lasschool.nl BV Nieuwegein.
Trainingen / lasopleidingen binnen uw bedrijf op aanvraag.

Startdatum

De avond opleidingen starten in februari en september van het Kalenderjaar. De dag opleidingen worden in overleg vastgesteld.

Afsluiting

De examens worden afgenomen en beoordeeld onder auspiciën van het N.I.L. Men komt in het bezit van een Europees erkend diploma.

Cursuskosten

Voor het aanvragen van een offerte, prijslijst of planning kunt u bellen met onze opleidingsadviseur: +31 (0)320-76 26 18.

Subsidie

Klik hier voor meer info.