Opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 - Lasschool

Opleiding Visueel Lasinspecteur level 2

Opleiding Visueel Lasinspecteur level 2

In de las technische branche worden steeds meer eisen gesteld aan het verrichte laswerk en het daarbij behorende visueel onderzoek. Na het volgen van de opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 kunt u d.m.v. een juiste visuele controle de meest voorkomende lasonvolkomenheden in een vroeg stadium voorkomen.
 

Doel van de opleiding

Het doel van de opleiding is het vergroten van de kennis over alle aspecten van visuele inspectie van gelaste delen. Door zowel theoretische als praktijkinformatie zijn deelnemers na de opleiding in staat om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens vastgestelde en erkende procedures.
 

Doelgroep

De opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 is bedoeld voor QA/QC medewerkers, lascoördinatoren en inspecteurs die de visuele inspectie uitvoeren op het laswerk.

Deelnemers die zijn gecertificeerd op niveau 2 hebben de bekwaamheid bewezen om visuele inspectie uit te voeren en te beoordelen volgens Europese norm zoals NEN-EN-ISO 5817.
 

Toelatingseisen

Er zijn geen toelatingseisen.
Wel zijn goede beheersing van de Nederlandse taal en kennis van de lastechniek een pré.
 

Studiebelasting

6 dagen inclusief examen.
 

Inhoud

– Principes van visueel beoordelen
– Visuele inspectie technieken
– Inspectie karakteristieken en toepassingen
– Lasprocessen en materialen
– Lasnaadaanduidingen volgens ISO 2253
– Visuele lasinspecties uitvoeren conform NEN-EN-ISO 5817
– Definities van lasfouten volgens NEN-EN-ISO 6520-1
– Praktisch meten van diverse lasverbindingen
– Opstellen van een inspectie rapport aan de hand van de Europese normen
– Rapporteren van de resultaten
– Inspectie tijdens bedrijf, revisie en onderhoud
– Overige Niet Destructief Onderzoek technieken (NDO-technieken)
– Veiligheid en certificeren
– Het leren lezen en interpreteren van een lasmethode- beschrijving (WPS)
 

Docenten

De docenten die de opleiding Visueel Lasinspecteur level 2 verzorgen, zijn gekwalificeerd en beschikken over veel praktijkervaring.
 

Locatie

De opleiding vind plaats bij onze opleidingslocatie:
Pascalbaan 1
3439 MP Nieuwegein
 

Afsluiting en certificaat

Het examen wordt afgenomen door een geaccrediteerde examenorganisatie onder toezicht en verantwoording van DNV-GL. Het DNV-GL certificaat is geaccrediteerd door de Raad van Accreditatie conform NEN-EN-ISO/IEC 17024. Na een positief behaald resultaat, een goed afgelegde ogentest en een verklaring van minimaal 4 maanden werkervaring ontvangt u het certificaat Visueel Lasinspecteur level 2 (VT-w 2). Het certificaat is 10 jaar geldig. Deze dient om de 5 jaar verlengd te worden.
 

Subsidies

Indien een bedrijf is aangesloten bij de opleidingsfondsen van OOM en de Stichting A+O kan het bedrijf onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor aantrekkelijke bijdragen in de scholingskosten. Informatie hierover kan worden aangevraagd bij deze brancheorganisaties. Uiteraard kunnen werkgevers ook gebruik maken van de scholingsaftrek via de Belastingdienst.

Voor meer informatie zie lasschool.nl/subsidie of neem direct contact met ons op via (0)320-76 26 18.
 

Aanmelden opleiding Visueel Lasinspecteur level 2

U kunt zich aanmelden via het formulier op onze website, telefonisch via (0)320-76 26 18 of via mail naar info@lasschool.nl.
 

Geldigheid persoonscertificaat

Het persoonscertificaat is maximaal 5 jaar geldig mits de jaarlijkse controle op gezichtsvermogen is uitgevoerd en hij voldaan is aan de eisen.

Elke 10 jaar zal er een nieuw examen moeten worden afgelegd.

Op alle opleidingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Voor meer informatie kunt u bellen met (0)320-76 26 18 of mailen naar info@lasschool.nl