Reacties uitgeschakeld voor Veilig lassen: het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Een belangrijk topic tijdens het lassen is de veiligheid, van zowel de lasser als de omgeving. Tijdens het lassen kunnen zich grote risico’ s voordoen waar je de lasser en zijn omgeving voor wilt behoeden. Het is belangrijk om de risico’s in kaart te brengen en weten hoe je deze kunt verkleinen. Allereerst dien je ervoor te zorgen dat de risico’s in de ruimte geminimaliseerd zijn (onder andere schoon en opgeruimd). Zorg er daarnaast ook voor dat de ruimte goed geventileerd is en dat er voldoende zuurstof aanwezig is.

Welke risico’s kunnen zich voordoen tijdens het lassen?
Lassen is een beroep waar je te maken krijgt met hoge temperaturen, gassen en verschillende materialen. De risico’s die zich kunnen voordoen zijn onder andere:

1 Lasrook
Wanneer de materialen gelast worden onder hoge temperatuur komt er schadelijke rook vrij welke ingeademd word door de lasser als er geen beschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze rook is een mengsel is van schadelijke gassen, dampen en deeltjes die vrijkomen bij het lassen. De grenswaarde voor een beroepsmatige blootstelling aan lasrook is op 1 april 2010vastgesteld op 1mg/m3 lucht om gezondheidsschade te voorkomen.

De reden dat er een grenswaarde is vastgelegd is omdat lasrook ernstige schade kan veroorzaken aan de lasser. Zo kan lasrook bij het inademen schade aan de luchtwegen veroorzaken, maar daarnaast is het ook mogelijk dat er vruchtbaarheidsproblemen of zelfs kanker veroorzaakt kan worden.

Lassers kunnen zich beschermen tegen lasrook door gebruik van lasrookafzuiging. Lasrookafzuiging zorgt voor de afvoer van de lasrook wanneer dit ontwikkeld word op het werkstuk. Wanneer er geen mogelijkheid is voor een afzuigsysteem kan een lasser adembescherming dragen. Adembecherming filtert de lucht voordat het ingeademd word.

2 Straling van de lasboog
Een lasser word blootgesteld aan stralingen, zowel zichtbare stralingen als niet zichtbare stralingen zoals ultraviolette en infraroodstralingen. Zichtbare stralingen kunnen de ogen irriteren door de felheid van het licht. Het gebruik van een bril kan de ogen hierbij beschermen. Naast de felheid van het licht is ook de warme straling (infrarood) schadelijk voor de ogen. Het dragen van een lashelm beschermt de ogen van een lasser tehen infrarode straling. Ultraviolette straling is zowel schadelijk voor de ogen als voor de huid. Lassers gebruiken nekbescherming om zich hiertegen de beschermen.

3 Spatgevaar
Een lasser beschermt zichzelf tegen spatten met beschermende kleding. Zorg ervoor dat de kleding goed aansluit en dus volledig beschermd, zo dient het overall over de schoen heen te vallen.

4 Brandgevaar
Een lasser werkt met gassen en warmte welke gevaarlijke situaties kunnen creëren.
Om brandgevaar te voorkomen dien je oplettend te zijn en te controleren of er in de omgeving geen brandbare materialen of vloeistoffen staan. Mocht er toch iets gebeuren moet je ervoor zorgen dat je voldoende voorbereid bent. Zo hebben verschillende situaties een andere aanpak nodig.

– Gastoevoer afsluiten
Wanneer er sprake is van brand met brandbare gassen als acetyleen kan je dit het beste doven door de gastoevoer af te sluiten. Hierdoor stop je de toevoer van het brandbare materiaal.

– Brandblussers
Er zijn verschillende soorten blusmiddelen. Een lasser moet dan ook het juiste middel snel voor handen hebben. Door gevaar voor kortsluiting kan elektrische apparatuur bijvoorbeeld niet geblust worden met water of een schuimblusser.

– Lasdeken
Lasdekens kunnen de brand doven. Lasdekens zijn er in verschillende soorten met hun eigen specificaties. Je dient een passende keuze voor te maken voor jouw situatie.

5 Gehoorbeschadiging
Een lasser produceert tijdens het lassen veel geluid. Dit geluid kan snel te hoog zijn volgens de algemene richtlijn van 80 dB(A), welke ook word veroorzaakt door de apparatuur. De werkgever dient in deze situatie gehoorbescherming te bieden aan de lasser. Als gehoorbescherming kun je kiezen voor oordopjes of gehoor-/ oorkappen.

6 Explosiegevaar
Wanneer een lasser aan het werk is aan vat / tank waar een explosieve of brandbare stof in heeft gezeten is dit gevaarlijk. De stof die nog aanwezig is (naden) kan namelijk zorgen voor explosiegevaar. Al het explosieve materiaal moet dus zorgvuldig verwijderd zijn (inert gas / stomen) voordat je gaat lassen

Comments (0)

Be the first one to comment on this post.

Comments are closed.